نام فایل گروه فایل تعداد دانلود امتیاز
نرم افزار اعمال تنظیمات برای سامانه مدیریت تردد چارگون پیش نیازهای نرم افزار حضور و غیاب 291
نرم افزار برد هوشمند پیشگامان نسخه جدید 3.0.141114 نرم افزار های برد هوشمند 314
نرم افزار اعمال تنظیمات برای سامانه مدیریت تردد چارگون نرم افزار های حضور و غیاب 316
ایجاد تقویم سال 94 آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 338
SQLEXPRESS 2008 R2-X86 پیش نیازهای نرم افزار حضور و غیاب 354
نرم افزار حضور و غیاب ویرایش استاندارد نسخه 2.8.8 نسخه استاندارد TIMETRACE STANDARD 669
نرم افزار دسترسی از راه دور AMMYY نرم افزار های عمومی 476
نقشه رله دستگاه آموزشهای مربوط به دستگاه حضور و غیاب 483
آمورش فعال کردن کاربر sa آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 530
نرم افزار برد هوشمند پیشگامان نرم افزار های برد هوشمند 442
راهنمای آموزشی نرم افزارهای Pls/PRO نرم افزار TimeTrace 620
نرم افزار Wireshark Portable نرم افزار های عمومی 309
فایل راهنمای نرم افزار برد هوشمند پیشگامان آموزشهای برد هوشمند 366
لیست کلیدهای میانبر نرم افزار حضور و غیاب آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 390
فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب نسخه های PLS,PRO آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 1244
راهنمای نصب نرم افزارهای Pls/PRO آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 451
آموزش پیکربندی بانک اطلاعاتی -سرویس تخلیه اطلاعات و قفل سخت افزاری برنامه در ویرایشهای Pls-PRO آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 499
فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب ویرایش استاندارد TimeTrace STD نرم افزار TimeTrace 589
فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب ویرایش استاندارد TimeTrace STD آموزشهای مربوط به نرم افزار TIMETRACE 373
فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب ویرایش استاندارد TimeTrace STD آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 1505

 

« 1 2 3 » صفحه: