نام فایل گروه فایل تعداد دانلود امتیاز
نرم افزار برد هوشمند پیشگامان نسخه جدید 3.0.141114 نرم افزار های برد هوشمند 336
نرم افزار اعمال تنظیمات برای سامانه مدیریت تردد چارگون نرم افزار های حضور و غیاب 317
SQLEXPRESS 2008 R2-X86 پیش نیازهای نرم افزار حضور و غیاب 360
نرم افزار دسترسی از راه دور AMMYY نرم افزار های عمومی 488
نقشه رله دستگاه آموزشهای مربوط به دستگاه حضور و غیاب 496
آمورش فعال کردن کاربر sa آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 555
نرم افزار برد هوشمند پیشگامان نرم افزار های برد هوشمند 450
راهنمای آموزشی نرم افزارهای Pls/PRO نرم افزار TimeTrace 632
نرم افزار Wireshark Portable نرم افزار های عمومی 320
فایل راهنمای نرم افزار برد هوشمند پیشگامان آموزشهای برد هوشمند 369
لیست کلیدهای میانبر نرم افزار حضور و غیاب آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 396
راهنمای نصب نرم افزارهای Pls/PRO آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 453
فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب ویرایش استاندارد TimeTrace STD آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 1526
آموزش کامل نحوه تعریف شیفت- تقویم سالیانه و نخصیص تقویم کاری به پرسنل آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 645
سرویس مانیتورینگ PTAService نسخه 3.0.9(جدید) نسخه TIMETRACE PRO 469
آموزش نحوه بروزرسانی نسخه فرم ور دستگاه آموزش نرم افزارهای حضور و غیاب 570
آموزش آیکونهای برد هوشمند(الصاق شده روی برد) آموزش نرم افزار EBOARD 634
دانلود SQLEXPRESS 2008 X64 پیش نیازهای نرم افزار حضور و غیاب 1806
نرم افزار TEAM VIEWER جهت دسترسی از راه دور نرم افزار های عمومی 604
نرم افزار MS SQLEXPRESS 2008 x86 پیش نیازهای نرم افزار حضور و غیاب 371

 

1 2 صفحه: