شرکت پیشگامان عصر ارتباطات علاوه بر ارائه فروش عمده و جزئی کارتهای هوشمند و PVC خدمات چاپ کارت های پرسنلی را نیز ارائه می دهد.

انواع خدمات چاپ کارت به شرح ذیل می باشد.

1- چاپ کارت پرسنلی یک طرف رنگی ( با لمینت و بدون لمینت )

2- چاپ کارت پرسنلی یک طرف رنگی یک طرف سیاه و سفید ( با لمینت و بدون لمینت )

3- چاپ کارت پرسنلی دو طرف رنگی ( با لمینت و بدون لمینت )

4- چاپ کارت پرسنلی دو طرف سیاه و سفید ( با لمینت و بدون لمینت )