شرکت بهساز سیستم

معدن چادر ملو

شرکت ثامن ارتباط عصر

سازمان نظام پزشکی استان یزد

اداره کمیته امداد امام خمینی ( ره )

اداره کل پست استان یزد

دانشگاه فرهنگیان پردیس - یزد

سازمان انتقال خون استان یزد

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

شرکت فکور صنعت

شرکت ذوب فلزات یزد

اداره کل جهاد کشاورزی استان یزد