شهرداری اشکذر

شرکت کبری سامانه

شرکت مهندسی نصر نیروی یزد

سازمان هلال احمر یزد

شهرداری شاهدیه

شرکت شهرک های صنعتی استان یزد - بلوار دانشجو

اداره کل زندانهای استان یزد

اداره برق استان یزد

شرکت سامان محیط

شرکت امداد شفاء ایساتیس

شرکت مشکین راه کویر