سامانه حضور و غیاب شامل مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار های متنوع جهت کنترل تردد پرسنل در سازمانها، ادارات، ارگانها، شرکت ها، کارگاه ها، بنگاه های اقتصادی مختلف با اهداف ذیل می باشد :

- شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج

- ثبت ورود و خروج در سخت افزار های مرتبط

- انتقال رکوردها از حافظه داخلی دستگاهها به نرم افزار های گزارش گیری مربوطه

- ارائه خروجی مناسب جهت برنامه حقوق و دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص

تنوع دستگاه ها بر اساس روشهای شناسایی افراد، روش های انتقال رکورد ها به نرم افزار و مشخصات کاربردی دستگاهها می باشد.

روش های شناسایی افراد :

الف) اثر انگشت                     ب) انواع کارت هوشمند                      پ) کد و رمز Pin

روش های انتقال رکورد های تردد به نرم افزار :

پورت های USB – LAN

از فواید استفاده از این سامانه ها می توان به مدیریت کامل به فرآیند ورود و خروج پرسنل و محاسبه دقیق مدت کارکرد افراد، نظارت بر حضور پرسنل و گزارشات تحلیلی جهت بررسی میزان کارکرد مجموعه و مدیریت بر فرآیند های مالی حقوق و دستمزد اشاره کرد. که در این راستا شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات وابسته به گروه پیشگامان اقدام به طراحی و تولید سامانه حضور و غیاب پیشگامان نموده است که برگ زرینی از سند تولید ملی افتخار ملی می باشد.