دفترچه راهنمای دستگاه حضور و غیاب
  1. دفترچه راهنما TA100
  2. دفترچه راهنما FACE
آموزش برد هوشمند
  1. آموزش برد هوشمند
آموزش نرم افزار حضور و غیاب
  1. آموزش نرم افزار TIMETRACE-PRO
  2. آموزش نرم افزار TIMETRACE STANDARD
  3. آموزش اتوماسیون تحت وب
  4. دانلود برنامه های Time Trace
    سبد خرید