1399/05/23 اخبار

به گزارش روابط عمومی پیشگامان عصر ارتباطات، دکتر محمدحسین رحیمی نسب سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان یزد به همراه جمعی از مسئولین این نهاد از مجموعه تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات و توانمندی های این شرکت بازدید و در جهت همکاری های فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار خبیری پور، مدیرعامل شرکت پیشگامان عصر ارتباطات آمادگی خود و شرکت را جهت هرگونه همکاری مادی و معنوی اعلام و خاطر نشان کرد در زمینه های مختلف و تامین تجهیزات آستان قدس آماده هرگونه خدمت رسانی هستیم.