2019/06/16 اخبار

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بر اهمیت حمایت از تولید داخلی به منظور افزایش اشتغال تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،دکتر کبیری در بازدید از شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات ضمن آشنایی با روند تولید قطعات و بردهای الکترونیک در جریان ظرفیت های منحصر به فرد این تعاونی در تولید محصولات و خدمات ملی قرار گرفت.
معاون وزیر تعاون با اشاره به حمایت همه ارکان نظام و دولت از رونق تولید از مساعدت به واحدهای تولیدی به منظور افزایش اشتغال و توسعه صنعت خبر داد.