1397/05/22 اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان عصر ارتباطات برای سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ، بیستم مرداد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان عصر ارتباطات؛این مجمع در ساعت ۱۰ روز شنبه بیستم مرداد در محل سالن اجتماعات این شرکت تشکیل جلسه داد .
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی توسط مدیریت محترم عامل و ریاست هیئت مدیره ، ارائه ی گزارش عملکرد بازرس قانونی ، تصویب صورت های مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/96 ، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ، تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت ، تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ، تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 ، اتخاذ تصمیم در مورد سود تقسیمی شرکت و گزارش تغییرات اعضا و افزایش سرمایه شرکت دستور جلسه این مجمع بوده است که با حضور جمعی از سهامداران و هیئت امناء و مدیر عامل شرکت موارد اجرا و به تصویب رسید.