1396/08/15 اخبار

این نمایشگاه در تاریخ 1396/08/13 شروع و  مورخ 1396/08/16 پایان یافت. افتخار داشتیم تا در این نمایشگاه از محصولات جدیدی اعم از سامانه حضور و غیاب تشخیص چهره و محصولات روشنایی مانند چراغ های خیابانی و سوله ای و نورافکن و دفنی های جدید را رونمایی کنیم. غرفه پیشگامان عصر ارتباطات مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی قرار گرفت. همچنین شرکت هایی از کره جنوبی و چین از غرفه بازدید کردند و محصولات ما را بررسی نمودند.