تیم ما

با همکاران ما آشنا شوید

حسن صنوبری حسن صنوبری معاون برنامه ریزی و تولید
حسن صنوبری معاون برنامه ریزی و تولید جزئیات پروفایل
فرزانه سادات موسوی ندوشن فرزانه سادات موسوی ندوشن فروش مونتاژ قطعات برد
فرزانه سادات موسوی ندوشن فروش مونتاژ قطعات برد جزئیات پروفایل
علیرضا قانع علیرضا قانع فروش الکترونیک و روشنایی و مدیر خدمات پس از فروش
علیرضا قانع فروش الکترونیک و روشنایی و مدیر خدمات پس از فروش جزئیات پروفایل
لیلا شمس لیلا شمس تامین و تدارکات و بازرگانی خارجی
لیلا شمس تامین و تدارکات و بازرگانی خارجی جزئیات پروفایل
هاشم ابراهیمی هاشم ابراهیمی کنترل کیفیت
هاشم ابراهیمی کنترل کیفیت جزئیات پروفایل
مجتبی سفلایی مجتبی سفلایی امور اداری و منابع انسانی
مجتبی سفلایی امور اداری و منابع انسانی جزئیات پروفایل
مهناز قرایی مهناز قرایی روابط عمومی
مهناز قرایی روابط عمومی جزئیات پروفایل
سعیده پرزیوند سعیده پرزیوند امور مالی
سعیده پرزیوند امور مالی جزئیات پروفایل
دهقانی دهقانی انبار مرکزی
دهقانی انبار مرکزی جزئیات پروفایل
رئیس زاده رئیس زاده برنامه ریزی و نظارت تولید
رئیس زاده برنامه ریزی و نظارت تولید جزئیات پروفایل
احسان قلی پور احسان قلی پور خدمات برد الکترونیک
احسان قلی پور خدمات برد الکترونیک جزئیات پروفایل
محمد رزاقیان محمد رزاقیان خدمات برد الکترونیک
محمد رزاقیان خدمات برد الکترونیک جزئیات پروفایل
محمد رضا جعفری محمد رضا جعفری تولید صنایع روشنایی
محمد رضا جعفری تولید صنایع روشنایی جزئیات پروفایل
حجت کریمی حجت کریمی تولید صنایع الکترونیک
حجت کریمی تولید صنایع الکترونیک جزئیات پروفایل
دشتی دشتی R&D سخت افزار
دشتی R&D سخت افزار جزئیات پروفایل
مطهره صحتی مطهره صحتی R&D نرم افزار
مطهره صحتی R&D نرم افزار جزئیات پروفایل