تیم ما

با همکاران ما آشنا شوید

حسن صنوبری حسن صنوبری معاون برنامه ریزی و تولید
حسن صنوبری معاون برنامه ریزی و تولید جزئیات پروفایل
علی معین صمدانی علی معین صمدانی معاونت اداری مالی
علی معین صمدانی معاونت اداری مالی جزئیات پروفایل
لیلا شمس لیلا شمس تامین و تدارکات و بازرگانی خارجی
لیلا شمس تامین و تدارکات و بازرگانی خارجی جزئیات پروفایل
علیرضا قانع علیرضا قانع خدمات پس از فروش
علیرضا قانع خدمات پس از فروش جزئیات پروفایل
عطیه جعفری زاده عطیه جعفری زاده کنترل کیفیت
عطیه جعفری زاده کنترل کیفیت جزئیات پروفایل
مجتبی سفلایی مجتبی سفلایی امور اداری و منابع انسانی
مجتبی سفلایی امور اداری و منابع انسانی جزئیات پروفایل
مهناز قرایی مهناز قرایی روابط عمومی
مهناز قرایی روابط عمومی جزئیات پروفایل
سعیده سالاری سعیده سالاری امور مالی
سعیده سالاری امور مالی جزئیات پروفایل
دهقانی دهقانی انبار مرکزی
دهقانی انبار مرکزی جزئیات پروفایل
رئیس زاده رئیس زاده برنامه ریزی و نظارت تولید
رئیس زاده برنامه ریزی و نظارت تولید جزئیات پروفایل
احسان قلی پور احسان قلی پور خدمات برد الکترونیک
احسان قلی پور خدمات برد الکترونیک جزئیات پروفایل
محمد رزاقیان محمد رزاقیان خدمات برد الکترونیک
محمد رزاقیان خدمات برد الکترونیک جزئیات پروفایل
محمد رضا جعفری محمد رضا جعفری تولید صنایع روشنایی
محمد رضا جعفری تولید صنایع روشنایی جزئیات پروفایل
حجت کریمی حجت کریمی تولید صنایع الکترونیک
حجت کریمی تولید صنایع الکترونیک جزئیات پروفایل
دشتی دشتی R&D سخت افزار
دشتی R&D سخت افزار جزئیات پروفایل
محسن هاشمی محسن هاشمی R&D نرم افزار
محسن هاشمی R&D نرم افزار جزئیات پروفایل