فرم استخدام

مرحله 1 از 3

33%
 • مشخصات اشخاص حقیقی

 • نام و نام خانوادگینام پدرشماره شناسنامهشماره ملیتاریخ تولدمحل تولدمحل صدور شناسنامه 
 • پست الکترونیکتلفن منزلتلفن همراهتلفن ضروریاستان محل سکونتآدرسکدپستیملیتدین 
 • تاریخ ازدواجتعداد اولادتعداد اولاد تحت تکفلشغل همسرتحصیلات همسروضعیت مسکن 
 • روز شروع خدمتروز پایان خدمتتوضیحات 
 • آخرین مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیمحل اخذ مدرکنوع دانشگاهمعدلنوع دیپلم اخذ شده 
 • تحصیلات پدرشعل پدرتحصیلات مادرشغل مادرتعدا خواهرتعداد برادر 
 • مشخصات معرف/معرفین :

 • نام و نام خانوادگیسمت و محل خدمتنسبت معرفتلفنآدرس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • اطلاعات شغلی:

 • کد شغلشغل درخواستیمحل درخواستی/شرکتحقوق درخواستیتاریخ آمادگی شروع به کار 
  افزودن یک ردیف جدید