1397/02/05 اخبار

مدیران و کارشناسان ارزیاب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از مجموعه تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور
آقایان دکتر دهقانی اشکذری، میروکیلی و سرکار خانم مرتاضی انجام پذیرفت از بخشهای مختلف کارخانه بویژه واحد خدمات مونتاژ برد THD و SMD بازدیده نموده و از نزدیک با فرآیند مونتاژ قطعات و بردهای الکترونیکی اشنا شده و نیز ضمن بازدید از سایت تولید محصولات الکترونیک و مخابرات با فعالیت ها و محصولات این واحد تولیدی آشنا شدند.
در ادامه گروه اعزامی از نزدیک با مراحل طراحی،تولید و آزمایش محصولات روشنایی پیشگامان عصر ارتباطات آشنا شده و طی جلسه جمع بندی که با حضور اقای پورروستا مدیرعامل شرکت و معاونت برنامه ریزی تولید برگزار شد گوشه ای از فعالیت ها و نواوری های در دست اقدام و برنامه های جاری این مجموعه، توسط مدیرعامل شرکت تبیین و تشریح گردید و اقای دکتر دهقانی از فعالیت و اقدامات انجام شده قدردانی نمودند و خاطر نشان ساختند که فعالیت های در دست اقدام و تیم کاری جوان و منسجم این مجموعه و بویژه رویکرد جذب نخبگان و تحصیلکردکان از نقاط قوت و قابل تقدیر شرکت تعاونی و تولید پیشگامان عصر ارتباطات است که ان را از دیگر واحدهای تولید متمایز می سازد.