1397/10/09 اخبار

موافقتنامه سه جانبه همکاری بین آقای مهندس مجیدزاده معاون تامین و آقای مهندس راضی معاون کیفیت مگاموتور و اقای مهندس معصومی مدیریت پروژه از شرکت صا ایران و مدیریت عامل شرکت پیشگامان عصر ارتباطات در خصوص مونتاژ قطعات ECU گروه خودرویی سایپا به امضاء رسید با توجه به این موافقتنامه و در فاز اول همکاری به تعداد ۵ هزار دستگاه ECU مونتاژ خواهد شد و این ظرفیت تا پایان سال به تعداد ۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
شرکت سایپا در نظر دارد در طی برنامه ریزی میان مدت و در طی دو سال اینده فرایند خط تولید ECU را بعنوان مغز متفکر تجهیزات الکترونیک خودرو کاملا” بومی سازی نموده و نسبت به خودکفایی این محصول استراتژیک اقدام شود .
شرکت پیشگامان عصر ارتباطات با توجه به سابقه موفق همکاری قبلی و ادیت انجام شده کیفی، دارای بالاترین سهم همکاری و اجرایی در تحقق این پروژه خواهد بود و در رقابت تنگاتنک با شرکتهای عظیم تامین کننده قطعات الکترونیک خودرو ،تلاش خواهد نمود تا در این موفقیت ملی سهیم باشد.